Opis: Opis: Opis: Opis: Estudios1

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Opis: Opis: Opis: Opis: logoPTSL

            Estudios Latinoamericanos to najstarsze polskie czasopismo latynoamerykanistyczne, poświęcone głównie historii i kulturze Ameryki Łacińskiej. Ukazuje się nieprzerwanie od roku 1972, początkowo co dwa lata, a później jako rocznik. Artykuły publikowane są po hiszpańsku, portugalsku, angielsku lub francusku.

 

            Pierwszym wydawcą był Instytut Historii PAN, a od 1995 r. jest nim Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych. Twórcą pisma i jego pierwszym redaktorem był prof. dr hab. Tadeusz Łepkowski. W roku 1988 zastąpił go dr Ryszard Stemplowski, a od 1995 r. pismem kieruje prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński.

 

            Trudno przecenić znaczenie tego pisma dla rozwoju polskiej latynoamerykanistyki i jej otwarcia na kontakty ze światem. W Estudios Latinoamericanos publikowali swe prace prawie wszyscy latynoamerykaniści polscy. W tomie 6 znajdują się też artykuły czołowych historyków latynoamerykanistów z całej Europy. Nakłady pierwszych numerów były bardzo niskie i dziś są one trudno dostępne. Niemniej jednak artykuły i teksty źródłowe tam publikowane nie straciły na znaczeniu i mogłyby być szerzej wykorzystywane gdyby był do nich łatwiejszy dostęp. Reedycja archiwalnych tomów Estudios Latinoamericanos w wersji elektronicznej i udostępnienie ich zawartości w internecie zapewnia szerokie rozpowszechnienie.

 

            Pomysłodawcą i redaktorem wydania elektronicznego jest dr Andrzej Krzanowski, a sam projekt został zrealizowany w kierowanej przez niego Bibliotece Latynoamerykańskiej w Krakowie. Projekt został sfinansowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych oraz Komitet Badań Naukowych (vol. 1-6) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (vol. 7-10).

Wydanie elektroniczne obejmuje pierwsze 10 numerów wydanych w latach 1972-1986. Tom 6, składający się z dwu części, zawiera materiały i referaty z V Zebrania Europejskich Historyków Latynoamerykanistów (Toruń 1978).

 

            Wydanie elektroniczne numerów 1-6 nie jest wierną kopią wydania papierowego. W edycji elektronicznej zmieniono m.in. numerację i układ stron, a także położenie tabel lub rysunków. Oryginalną numerację stron podano natomiast na stronie tytułowej każdego artykułu. Natomiast numery 7-10 zachowują oryginalny układ i numerację stron. We wszystkich tekstach zostały także poprawione ewidentne pomyłki drukarskie. Niemniej jednak w czasie obróbki elektronicznej mogły pojawić się pewne błędy, które nie zostały wykryte mimo starań zespołu opracowującego. Wszystkie teksty są udostępnione w popularnym formacie pdf, a więc do ich odczytania trzeba korzystać z bezpłatnego programu Adobe Reader.

 

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie wydania elektronicznego Estudios Latinoamericanos prosimy kierować do Biblioteki Latynoamerykańskiej.

Adres: 30-960 Kraków 1, skr. poczt. 484.

E-mail biblat@poczta.onet.pl

Estudios Latinoamericanos

WYDANIE ELEKTRONICZNE

 

 

                Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 1 (1972)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 2 (1974)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 3 (1976)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 4 (1978)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 5 (1979)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 6 (1980)

Parte Primera

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 6 (1980)

Parte Segunda

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 7 (1980)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 8 (1981)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 9 (1982-1984)

 

            Opis: Opis: Opis: Opis: image007 Estudios Latinoamericanos 10 (1985-1986)