W trakcie badań Polskiej Wyprawy Naukowej w Andy wykonano dużą ilość fotografii dokumentujących głównie odkrycia archeologiczne oraz życie wsi peruwiańskiej.

Fotografie wykonane przez uczestników badań znajdują się w ich posiadaniu i tylko w niewielkim stopniu są wykorzystywane. Jedynie część z nich (z roku 1978) znalazła się w posiadaniu Biblioteki Latynoamerykańskiej i tam jest dostępna.  Z racji, że fotografie te mają duży walor naukowy i dokumentacyjny Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych podjęło się trudu ich archiwizacji i udostępnienia. Prace realizowane są etapami przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej kolejności zarchiwizowane w postaci elektronicznej zostały fotografie wykonane w 1978 r., a będące dziś w bardzo złym stanie technicznym. Archiwizacji dokonano poprzez skanowanie w wysokiej rozdzielczości do formatu TIFF. Podstawowa archiwalna baza fotografii utrzymywana w tym formacie zajmuje obecnie ponad 500 GB. Natomiast w celu katalogowania i udostępniania wykorzystywana jest baza z plikami przekonwertowanymi do formatu JPG. Jej katalogowanie i opis dokonywany jest przy użyciu programu ACDSee Professional, który przystosowano do potrzeb tej bazy. M.in. opracowano system kategorii i słów kluczowych odpowiedni do specyfiki zbiorów. Każdemu zdjęciu w bazie towarzyszą podstawowe informacje takie jak opis (tytuł), miejsce i data wykonania, nazwisko autora. W tych przypadkach gdy to jest uzasadnione dodawane są obszerniejsze komentarze.

Baza liczy ponad 11 tysięcy fotografii, które są kopiami oryginalnych fotografii barwnych (przeźrocza i negatywy) oraz czarno-białych. Formaty wyjściowe to głównie 24x36 mm, ale część to 6x6 cm.

Cała baza zbiorów fotograficznych Polskiej Wyprawy Naukowej w Andy jest udostępniana w Bibliotece Latynoamerykańskiej PTSL. Osoby zainteresowane tą bazą proszone są o kontakt z Biblioteką (Kraków, Rynek Główny 34/36, tel. 12-4296157, email: biblat@poczta.onet.pl). Wykorzystywane fotografii do celów badawczych, wydawniczych czy wystawienniczych jest ograniczone prawami autorskimi i majątkowymi.

W celu umożliwienia zapoznania się z fotobazą bez wizyty w Bibliotece zamieszczono tutaj albumy z przykładowymi zdjęciami pozwalające na zorientowanie się w charakterze tego zbioru. W albumach fotografiom towarzyszą opisy z fotobazy (autor, słowa kluczowe, kategorie). W celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem fotografie są dostępne w niskiej rozdzielczości oraz opatrzone znakiem wodnym (PTSL).

Pole tekstowe: O WYPRAWIE##
Pole tekstowe: Kontakt#

Baza zbiorów fotograficznych

Pole tekstowe: fotoalbum